SBD Písek - nabízíme Vám profesionální služby v oblasti správy bytů.

Přeskočit navigaci

Vstup do systému EBY
Úvod Aktuality Služby Dokumenty Kontakty Orgány

Poskytované služby

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

 • komplexní vedení podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 v platném znění
 • zpracování účetní uzávěrky
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu
 • zajištění provozu domu a pozemku včetně technického vybavení
 • zajišťování údržby, rekonstrukce, modernizace společných částí a společného zařízení domu (včetně případného výběru dodavatelské firmy, odborný dohled nad prováděním stavebních prací a převzetí provedeného díla) poradenské činnosti při výběru dodavatelské firmy
 • zajištění periodických revizí vyhrazených technických zařízení domu
 • sepsání smluv o dílo na práce spojené s údržbou, opravami, modernizací či rekonstrukcí společných částí a společného zařízení domu včetně odborného převzetí díla
 • zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZ a PO
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu
 • vedení evidence jednotlivých plateb, zajišťování upomínek za neuhrazené platby, vymáhání těchto dluhů právní cestou
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků
 • pojištění budov ve správě družstva

Stavební bytové družstvo Písek disponuje

 • dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy obytných domů
 • softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků
 • znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním obytných domů a nebytových prostor
 • ekonomickou stabilitou družstva
 • přístupem k informacím nezbytným pro kvalitní správu družstevního majetku i majetku vlastnictví společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků
 • možností zajištění výhodného pojištění nemovitostí u kterých zajišťujeme správu