SBD Písek - nabízíme Vám profesionální služby v oblasti správy bytů.

Přeskočit navigaci

Vstup do systému EBY
Úvod Aktuality Služby Dokumenty Kontakty Orgány

Zápis z porady předsedů 25.10.2021

Zápis z porady předsedů ze dne 25.10.2021

 1. představení nového statutárního orgánu
 1. správa, ekonomická činnost
 • nová funkce – výkon statutárního orgánu SVJ
 • pojištění domu – nutná aktualizace hodnot domů
 • upozornění na nutnost zasílání roční účetní závěrky SVJ na rejstřík
 • internetový portál EBY, jeho využití v praxi
 1. poradenská a právní pomoc
 • nový dotační program „Nová zelená úsporám“ – informace o možnosti využití
 1. zajišťování údržby a opravy domovního majetku
 • dle nové směrnice od 1.1.2022 povinnost instalace měřičů tepla, vodoměrů na teplou vodu a indikátorů na radiátorech – výhradně s možností dálkového odečtu
 1. různé
 • dle novely zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech, bude od 1.1.2023 pro SVJ ministerstvem automaticky zřízena datová schránka
 • zvýšení správního poplatku o 6,– Kč/měsíčně/byt od 1.1.2022
 • úklid – dle směrnice o rozúčtování nákladů, musí být tato položka zahrnuta do předpisů záloh a poté do vyúčtování. Pokud SVJ proplácí z Dlouhodobé zálohy (dříve fond oprav),musí SVJ doložit písemný souhlas nadpoloviční většiny